Služby

Všechny stupně projektové dokumentace

Pro obory pozemní stavby:

V oboru pozemních staveb je zpracování kompletní dokumentace včetně statických výpočtů, výkazů, výměr, položkových rozpočtů a požárních zpráv (stupeň DSP a DPS).

Zajišťujeme též geodetická zaměření objektů nemovitostí, vytyčovací práce objektů v rámci projektu.

V případě požadavku investora, provádíme též inženýrskou činnost (vyřízení územního rozhodnutí a stavebního pobolení, nebo ohlášení stavby), stavební a autorské dozory.

Dopravní stavby:

Především komunikace menšího rozsahu (místní komunikace), včetně geodetických prací.

Máte dotaz?

Ozvěte se nám:

728 946 274

Kontakt:

projekční ateliér:

Ing. Petr Harašta
(autorizovaný inženýr)

Myslivecká 55, 620 00 Brno

E-mail: info@pedadesign.cz

Pro veškeré kontaktní informace prosím navštivte Kontakt